Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2012

quetiapine
quetiapine
quetiapine
prawda o mnie? skrywam w sobie wiele tajemnic, wiele uczuć i wiele dobra. pokazuje to nielicznym, a dla świata mam chamstwo połączone z sarkazmem i pokerową twarz, którą wkurwiam podwójnie.
quetiapine
quetiapine
quetiapine
quetiapine
quetiapine
quetiapine
5323 7ab5 420
Reposted fromambaje ambaje viameem meem
quetiapine
Buntować się przeciwko wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez form i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł. 
— "Tango" S.Mrożek
quetiapine
quetiapine
quetiapine
Chyba się zakochałem w Marcelinie.
Reposted frompijak pijak
quetiapine
marzy mi się ...
quetiapine
9465 5eea
quetiapine
tak sobie myślę: piwo to taki trunek o którym mówi się w liczbie pojedynczej (nie zaprasza się nikogo na piwa przecież), a pije ZAWSZE w liczbie mnogiej (nigdy nie kończy się na jednym)
— byledowtorku, pzdr @szela
Reposted frometa eta viapijak pijak
quetiapine
Tylko z rozpaczy, utraty złudzeń i smutku może narodzić się radość. Nie istnieje prawdziwe szczęście bez rozpaczy
— Haruki Murakami "Koniec Świata i Hard–boiled Wonderland"
Reposted fromapocalipsecorps apocalipsecorps viapijak pijak
quetiapine
Romantyzm to stara bajka. Tutaj ćpanie, wóda i fajka!
— nocne rozkminy
Reposted fromMissMurder MissMurder viaczarnemajtki czarnemajtki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl